Inloggen
Poll
Webrooster

Het eerste college-uur begint om 19.15 uur, het tweede college-uur begint om 20.50 uur. De colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar educatief: Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda.

Praktische Theologie leerjaar 1 en 2, Godsdienstsociologie
-deze modules zijn niet verplicht voor AV-ers. GL-ers en PW-ers moeten deze vakken wel volgen en behalen, maar AV-ers hoeven dit niet.
-AV-ers die overwegen in de toekomst GL of PW te gaan doen, adviseren wij om deze modules wél te volgen en te behalen.
-Praktische Theologie leerjaar 3 en 4 is wel verplicht voor PW-ers (CGO-variant).Rooster Woensdag 11 oktober 2017

LJ1 LJ2 - - LJ3 LJ4GL      
TENT TBNT - Ne - 1.09 OT4 - On - 1.10 - - KG4 - Pr - 2.08 GPED2 - Td - 2.16 vervalt      
WSB5 - Pr - 1.09 HEMA2 - Mo -1.10     OT5 - On - 2.16 INT2 - Td - 2.16 vervalt      
           GPED wordt tweemaal op 8 november gegeven
INT wordt met dhr. Teerds geregeld
     
                 
                 
                 
                 
Downloads:

Hier kan het concept-lesrooster 2017-2018 gedownload worden (versie 30 augustus 2017).
Let op: de colleges voor Agogiek en Pastoraat (PW leerjaar 1 en 2) moeten nog worden ingeroosterd, evenals de colleges en het tentamen voor GCZ leerjaar 3.
De keuzevakken Homiletiek, Verdieping Pedaogisch-Didactische Vaardigheden en Verdieping Ethiek kunnen niet doorgaan.


Hier kan een toelichting op het lesrooster gedownload worden.
Hier kan het document Wegwijs in het gebouw van Driestar educatief gedownload worden.

site by: sth.nu