Inloggen
Poll

Pastoraal Werker

De CGO biedt een opleiding tot (kerkelijk) pastoraal werker op HBO-niveau (de PW-variant) aan voor studenten die hart hebben voor pastoraat, zending, evangelisatie of kerkelijk jeugdwerk. Deze opleiding is op dit moment niet door de overheid erkend. Studenten die in het cursusjaar 2015-2016 of daarna de opleiding beginnen, kunnen ter keuze na 3 of na 4 jaar CGO-studie met een kopjaar op een andere hbo een geaccrediteerd hbo-diploma behalen.

Zie voor meer informatie de Studiegids PW en het document Keuzelijnen opleiding Pastoraal Werker (onder Downloads).

site by: sth.nu