Poll
Waarom een toerustingscursus volgen?
 

A- en B-cursussen

Wilt u meer weten van de Bijbel en de belijdenis? Voelt u zich betrokken bij de kerk en ethische vragen? Dan is de Cursus Godsdienstonderwijs iets voor u/ jou! Er is een cursus voor beginners (A-cursus). Er is een cursus voor gevorderden (B-cursus).
Veel informatie is te vinden in de brochure (klik hier).

Doel van de cursus
De CGO A-/B-cursus omvat elk twee jaar. Omdat in het eerste jaar de basis wordt gelegd voor bijbelkunde en dogmatiek adviseren we toekomstige cursisten met de A-cursus te beginnen.

Het lesprogramma omvat zes vakken:
  -Bijbelkunde
  -Dogmatiek
  -Ethiek
  -Kerkgeschiedenis
  -Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen
  -Kerkelijke oriëntatie / apologetiek

Cursusplaatsen
De cursus wordt gehouden in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen op 18 zaterdagochtenden van 8.30 – 12.30 uur in de periode september t/m april.
De cursus wordt ook gehouden in het Driestar College te Gouda op donderdagavond. Er zijn in het seizoen 26 cursusavonden. In de vakanties is er geen cursus. Lestijden: 19.15 - 20.30 uur en 20.50 – 22.05 uur.
In Zwolle biedt CGO een driejarige A- en B-cursus aan: de lesstof van de tweejarige A-cursus wordt verdeeld over drie jaren. Deze cursus wordt gegeven op de dinsdagavonden.

Kosten

Overzicht cursusgelden cursusjaar 2017-2018

  • A- en B-cursisten betalen € 240,- per cursusjaar.
  • Het cursusgeld voor de A- en B-cursus in Zwolle bedraagt € 180,- per cursusjaar, omdat bij deze cursus de lesavonden verdeeld zijn over drie jaar.
  • Studenten die een MBO-opleiding, een HBO-opleiding of universiteit volgen, betalen € 190,- per cursusjaar.
  • Een echtpaar met één inkomen betaalt per persoon eveneens € 190,- per cursusjaar.

Een kijkje in het klaslokaal
De CGO-docent geeft op een boeiende wijze les. De lesstof komt aan de orde volgens een jaarprogramma. Er wordt gebruik gemaakt van de aangegeven literatuur. Uiteraard is er de mogelijkheid van de cursist om te reageren.

Bijbelkunde

Bijbelkunde omvat algemene bijbelkennis, maar ook exegese van bepaalde hoofdstukken of thema’s en uitleg van de kernbegrippen uit de Schrift.

Dogmatiek

De lessen beginnen met Korte lessen over Kort Begrip. De geloofsbegrippen worden uitgelegd.

Ethiek
Het gaat om inzicht in de manier waarop de ethiek beoefend wordt en welke keuzes de Schrift vraagt.

Kerkgeschiedenis
De kerkgeschiedenis begint bij de Pinksterdag. Aandacht wordt gegeven aan de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van de kerk.

Bijbelse oudheidkunde /sekten en stromingen
Een combinatie Bijbelse oudheidkunde en bespreking van sekten en stromingen.

Kerkelijke oriëntatie / apologetiek
Wat speelt er in de ambten, zending, evangelisatie en jeugdwerk? Hoe geef je praktisch leiding? In de B-cursus komt apologetiek aan de orde.

Voor de studiegids: klik hier.
De studiegids, maar ook de roosters, de boekenlijst en een inschrijfformulier kunt u vinden onder het kopje 'Downloads'.

site by: sth.nu