Poll
Waarom een toerustingscursus volgen?
 
Verdiepingscursus Israël en de Bijbel - locatie Rijssen en Zeist
In het najaar van 2017 wordt er een verdiepingscursus van vijf avonden in Rijssen aangeboden.
  • Locatie: kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Rijssen-West (Veeneslagen 107)
  • Lestijden: 19.30-20.40 uur  /  20.50-22.00 uur
  • Cursusgeld: € 95,-
  • Data: 28 september  /  12 oktober  /  26 oktober  /  16 november  /  30 november 2017
  • Lesmateriaal: Het handboek ‘De Joodse wereld’ van ds. W. Silfhout wordt bij deze cursus gebruikt. Dit boek wordt uitgereikt. Per avond wordt een handout beschikbaar gesteld.
Onderwerpen:
  1. Geschiedenis van het Joodse volk (door J.J. de Jong)
  2. Joodse feesten en rituelen (door ds. W. Silfhout)
  3. De messiasverwachting bij het Joodse volk (door ds. C.J. Meeuse)
  4. Het Jodendom, de Joodse wereld (door dr. B. Wallet, historicus)
  5. Jodendom en Christendom (door ds. A. Schot)
Voor een uitgebreid programma: klik hier.

**********************************************************************************************************************

In het voorjaar van 2018 wordt opnieuw een verdiepingscursus 'Israël en de Bijbel' georganiseerd, ditmaal in het kerkgebouw van de Ger.Gem. te Zeist (Bergweg 26). Aan deze cursus werken enkele docenten mee die ook aan de 'Leergang Israël en de Bijbel' een bijdrage leveren.

Cursusdata zijn: D.V. 15 februari - 8 maart - 22 maart - 12 april - 26 april 2018

De lessen worden op vijf donderdagavonden gegeven door de volgende docenten: J.J. de Jong, ds. W. Silfhout, ds. C.J. Meeuse, dr. B. Wallet en ds. A. Schot.

Voor een uitgebreid programma: klik hier.

Het cursusgeld bedraagt voor deze cursus eveneens € 95,00 (inclusief de uitgave 'De Joodse wereld').