Poll
Waarom een toerustingscursus volgen?
 

Van september 2017 t/m januari 2018 biedt de CGO in samfenwerking met het Deputaatschap voor Israël in Middelharnis deze boeiende oriëntatiecursus van acht avonden aan. De leergang is bedoeld voor iedereen die zich betrokken weet bij het Joodse volk. Het doel is om gemeenteleden toe te rusten, vooral m.b.t. de bijbelse plaats van het Joodse volk in het heilshandelen van God. Over de plaats van Israël en de vraag hoe onze houding ten opzichte van het volk en de staat Israël moet zijn, is veel discussie. Tijdens de cursus wordt geprobeerd bijbelse antwoorden te zoeken.

Onderwerpen die aan de orde komen: de geschiedenis van het Joodse volk – de plaats van Israël in het NT – Joodse rituelen; Judaïsme – de vervangingsleer getoetst – de messiasverwachting in het OT – de Messiasverwachting in de Joodse godsdienst – onze houding t.o.v. Israël, oudtestamentische profetieën en Israël – onze opdracht t.o.v. Israël. De lessen worden gegeven door diverse docenten die betrokken zijn bij het werk onder het Joodse volk.

Cursusdata zijn: D.V. 21 september / 5 oktober / 19 oktober / 2 november / 16 november / 30 november / 11 januari / 25 januari

Voor meer informatie, klik hier.

**********************************************************************************************************

Deze mooie cursus wordt ook tussen D.V. januari en mei 2018 aangeboden in de cursusplaats Nunspeet (locatie: kerkgebouw Ger.Gem., Brinkersweg 17).

Cursusdata (dinsdagen) zijn: D.V.  16 en 30 januari / 13 februari / 13 en 27 maart / 10 en 24 april / 22 mei.

Docenten op deze cursus zijn: J.J. de Jong, K. Karels, ds. C.J. Meeuse, ds. A. Schot, J. Seip, ds. W. Silfhout, ds. D. de Wit en ds. J.B. Zippro.

Als u het programma wilt inzien: klik hier. Inschrijving via de CGO-website is op zeer korte termijn mogelijk. U kunt uw naam alvast doorgeven aan het secretariaat (secretariaat@cgo.nu). Dan wordt u op de hoogte gehouden wanneer u zich kunt inschrijven.

**********************************************************************************************************

Het cursusgeld bedraagt voor beide cursussen € 125,00.