Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op de CGO, tijdens toerustingscursussen van gemeenteleden, ouders en ambtsdragers en tijdens de cursusavonden van de HBO-opleiding. 
De CGO staat voor trouw aan Schrift en belijdenis en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Zowel in de cursussen voor godsdienstonderwijs, als de theologieopleiding (HBO) willen we staan in de lijn van de gereformeerde vaderen, maar ook voluit aandacht geven aan het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, betrokkenheid bij het kerkelijk leven, belangstelling voor elkaar en gezelligheid.
site by: sth.nu